ο νέος χάρτης

ο παλιός χαρτης που υπάρχει στην επικοινωνία